Autorobot pähkinänkuoressa

Autorobot Finland Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kolarivaurioituneiden autojen korjaukseen tarvittavia korinoikaisu- ja mittalaitteita. Yritys on tuonut oikaisualalle 44 vuoden aikana monia uusia menetelmiä, jotka on suojattu yli 100 patentilla.

Nykyinen tuotteisto käsittää monen kokoisia oikaisupenkkejä, jotka soveltuvat sekä pienille että suurille korikorjaamoille. Kaikille malleille on tyypillistä oikaisutyön nopeus ja tuotteiden korkea laatu. Autorobot-tuotteita on käytössä jokaisessa maanosassa ja yli 70 maassa. Nykyisestä tuotannosta noin 80 % menee vientiin.

Perustaminen ja toimintaidea

Olavi Venäläinen
 

Autorobot Finland Oy perustettiin vuosina 1969–1973 aluksi puhtaasti autokorjaamoksi. Perinteisten korjaamotöiden lisäksi yritys keskittyi korjaamaan myös kolareissa vaurioituneita autoja. Kolarissa vaurioituneiden autojen korjaus oli tuohon aikaan kallista, vaivalloista ja aikaa vievää työtä, kertoo Autorobotin perustaja ja toimitusjohtaja Olavi Venäläinen.

– Oikaisupenkit olivat tuolloin lattiamalleja, eli autojen alle joutui kukin itse rymyämään. Lähes jokaisella korjaamotyöntekijällä olikin tuolloin selkävaivoja, sillä työasennot olivat hankalia. Aloin pohtia, saisiko tätä jotenkin helpotettua, kuvailee itse 15-vuotiaana työnteon korjaamoilla aloittanut Venäläinen.

Omat kouriintuntuvat kokemukset ovat olleet Autorobotin kehitystyön perusta. Lähtökohtana on ollut helpottaa ja tehostaa korjaamoilla tehtävää työtä. – Autorobot tekee työstä kannattavampaa ja tehokkaampaa. Työn laatu puolestaan takaa, että liikenteeseen palaa varmasti oikein korjattu ja turvallinen ajoneuvo.

Kotimaan markkinajohdosta kansainvälisille markkinoille

Venäläisen omalla korjaamolla syntynyt idea jalostui prototyypin kautta patentoiduksi keksinnöksi, jossa näki menestyksen aineksia valtakunnan parhaiden ammattilaisten ohella myös Keksintösäätiö. Keksintösäätiö sitoutui mukaan oikaisujärjestelmän jatkokehittämiseen ja rahalliseen tukeen kansainvälisiä patentteja haettaessa.

– Halusimme erityisesti parantaa työolosuhteita ja työergonomiaa korjaamoilla. Autokori saatiin keksintömme avulla nostettua hydraulisesti lähes seisomakorkeudelle, mikä oli näissä töissä täysin uutta. Korjaamot ymmärsivät pian, kuinka nopeaksi ja helpoksi Autorobot teki korin kiinnittämisen aiempiin tapoihin verrattuna.

Ensimmäiset kaupat Autorobotista tehtiin 1977 helsinkiläisen Autokeskuksen kanssa. Autokeskus toi maahan monia merkkiautoja ja pyöritti Suomen suurinta kolarikorjaamoa. Yhteistyö näin merkittävän tahon kanssa toi nuorelle Autorobotille uskottavuutta. Sanaa uudesta keksinnöstään Venäläinen levitti konkreettisesti viemällä laitteen paikan päälle korjaamoihin.

– Oli pakko lähteä itse paikan päälle näyttämään, miten laite käytännössä toimii ja sillä lailla saada asiakkaat vakuuttumaan.

Niin Autorobot kuin Venäläinenkin joutuivat heti tiukkaan testiin. Oulussa paikalle tuotiin malliautoksi Volkswagenin “Kupla”, joka oli muotonsa vuoksi pahamaineisen vaikea kiinnitettävä oikaisupenkkiin. – Ensimmäinen demonstraatio, satapäinen yleisö ja heti auto, jota ei koskaan oltu kiinnitetty Autorobotin penkkiin. Voi sanoa, että sillä hetkellä oli jonkinmoiset paineet. Onneksi homma onnistui, Venäläinen muistelee aikaa vielä kannuksia hankittaessa.

Uupumaton markkinointi ympäri maan kantoi hedelmää, ja 1980-luvulle tultaessa Autorobot oli jo Suomen markkinajohtaja. Siitä lähtien Autorobot on ollut Suomen ainoa kotimainen oikaisujärjestelmien valmistaja.

Kotimaan menestyksen myötä Venäläinen uskalsi vähitellen suunnata katseensa ulkomaille. Ensimmäiset kokeilut alkoivat Frankfurtin Automechanika-messuilta 1978, ja vuosikymmenen taitteessa Euroopan-vienti veti jo täysillä. Perinpohjaisen selvitystyön jälkeen Autorobotista tuli globaali yritys Australian viennin alkaessa 1983. 1980-luvun mittaan markkinat laajenivat aina Amerikkaan ja Japaniin saakka.

– Monessa maassa toimittiin vielä vanhoin menetelmin. Se loi tuotteellemme kysyntää, sillä Autorobot oli teknologisesti edelläkävijä. Itse laitetta paranneltiin jatkuvasti. 1990-luvulle tultaessa Autorobot-tuotenimi oli rekisteröity kaikissa tärkeimmissä vientimaissa ympäri maailman.

Voittajana vaikeuksista

1980-luku oli Autorobotille kansainvälistä nousukiitoa, sillä myynti kasvoi useana vuonna yli 100 % ja Kuopion Neulamäkeen rakennettiin uudet tuotantotilat. Tulevaisuus näytti erittäin hyvältä, mutta sitten iski lama.

Presidentin vientipalkinto 1991
Lamavuodesta huolimatta Autorobot Finland Oy:lle myönnettiin Suomen Tasavallan Presidentin Vientipalkinto v. 1991. Kuvassa yrittäjäpariskunta Olavi ja Soili Venäläinen sekä kotimaan myyntipäällikkö Ari Salotaipale vastaanottamassa palkintoa Presindentinlinnassa.

– Vuonna 1991 tuotteita vietiin yli 70 maahan ja lähes koko liikevaihtomme tuli viennistä. Kansainvälinen lama sai kuitenkin koko autoalan rajuun syöksyyn. Meidänkin kahdeksan miljoonan markan liikevaihtomme romahti reiluun miljoonaan. Tilanne oli haastava, mutta ei mahdoton.

Takana oli useita taloudellisesti hyviä vuosia, ja lainoja oltiin ehditty maksaa takaisinkin. Rahoittajat luottivat edelleen Autorobotiin ja pitivät tärkeänä, että yritys selviää. Pahimmilta vaurioilta Autorobot säästyi keskittymällä uusiin markkina-alueisiin Aasiassa, satsaamalla tuotekehitykseen ja – kuten aina aiemminkin – jatkamalla kovaa työtä ja yrittämistä.

– Lama toi varovaisuutta bisnekseen. Kasvua ei voi enää tavoitella pakolla, vaan markkinoiden ja alan muutoksia tulee mukailla. Viimeistään autoalan rakennemuutos 2000-luvulla on karsinut ne yrittäjät, jotka eivät pysty uudistumaan.

2000-luvun rakennemuutos ja Autorobotin tulevaisuus

Oikaisutyön kehittäminen uusilla laiteratkaisuilla on ollut ja on edelleen Autorobotia eteenpäin vievä intohimo. Se tarkoittaa alan mukana elämistä ja muuttumista sekä asiakkaiden ja heidän tarpeidensa kuuntelua herkällä korvalla.

– Kolarivaurioita ei nykyään korjata enää läheskään samassa mittakaavassa kuin ennen, vaan yhä useampi auto menee lunastukseen. Nykyisin keskitytään pienten ja keskisuurten vaurioiden korjaamiseen. Oikaisulaitteille ja mittatiedoille on edelleen kysyntää, mutta tarve vain on spesifimpi.

Autorobot SmartPuller for quick dent pulling

Autorobotin toiminnassa on pitkän kokemuksen tuomaa jatkuvuutta. Perheyrityksessä uudet sukupolvet ovat kasvaneet mukaan toimintaan ja ovat valmiita ottamaan Autorobotin johtoonsa. Olavi Venäläiseltä he ovat oppineet, että ideoiden jalostaminen vaatii kypsyttelyä ja myös kykyä sietää epäonnistumisia.

– Ensin täytyy olla vahva usko omaan työhön, ja vasta sen jälkeen voi innostaa muitakin. Tälle työlle on annettava kaikkensa. Tämä tarkoittaa sitä, että on vastuussa muillekin kuin itselleen. Ei sitä kukaan yksin jaksa, vaan voima tulee porukasta, toteaa Venäläinen ehkä hienoista ylpeyttäkin äänessään.

– Me aloitimme Autorobotin nollasta, ja yhdessä opiskelemalla ja kovalla työllä olemme tulleet jo tänne saakka.

Asiakkaamme kertovat

Autorobotin vahvuudet

Ergonomian edelläkävijä toimialalla

Työskentelyn tehokkuus sopivalla työasennolla

Tuotekehityksessä on huomioitu käyttömukavuus

Laadukkaat laitteet toimivat hyvin ja ovat pitkäkestoisia

Markkinoiden teknisesti edistyneimmät laitteet

Patentit ja tunnustukset kertovat innovoinnista

Ergonominen työskentely mahdollistaa nopeammat ja tehokkaammat työmenetelmät, jotka eivät rasita työntekijää.

Autorobot Finland Oy:n vuosikymmeniä kestänyt kehitystyö on huomattu ja palkittu kansallisilla ja kansainvälisillä palkinnoilla.

Auton oikaisutyön nopeus ja tuotteiden korkea laatu ovat ominaisia kaikille laitteillemme. Tehokas auton alusta- ja korityö lyhentää korjausten läpimenoaikaa.

Uuden sukupolven kauko-ohjattavilla laitteilla toimintoja voidaan ohjata työkohteen läheisyydessä.