Vertailutaulukko

TOIMINTO MITTA­LAITE MALLI
Elektro­ninen Mekaaninen
Ez­Calipre­3D
mitta­harppi
300C+/695F 300MC
3D mittaus (mitta­pisteessä näkyy pituus-, leveys- ja korkeus-arvot) X X
2D mittaus (mittausohjelmassa näkyy pisteestä-pisteeseen etäisyys) X X
Tunteeton ympäristöhäiriöille (ääni, valo, ilmavaihto) X X X
Tarkka ja luotettava yläkorin mittaus X X X
Tarkka ja luotettava alustan mittaus X X X
Yläkorin mittaus ilman lisälaitteita/-moduleja X X X
Samainaikaisia mittauspisteitä (kori + alusta kpl) 1 2 + 6 1) 1
Nopea siirtyminen auton alustan ja korin mittauksen välillä X 2) X X
Erikoiskorkeiden autojen mittaus X o X
Erikoispitkien autojen mittaus X o X
Ristimitat korista X X
Valokuvat mittapisteiden tukena X X X
Mittakortit paperisena o
Referenssi mittapisteitä mittakortissa (kori + alusta) 30 + 36 30 + 36 30 + 36
Mittakorttien/-tietojen päivittäminen Internetistä X X X
Mittausraporttien tulostaminen ennen/jälkeen korjauksen X X 3) X 3)
Mittapisteen seuranta vedon aikana X
Mittalaitteen käyttö nostosarjan/nosturin päällä X | X
Langaton tekniikka (WLAN) X
Mittapään asetuksien valinta laitteen käyttöpaneelista X
Mittapisteen tallentaminen laitteen käyttöpaneelista X
Akun tilantarkkailu ja virta vähissä ilmoitus laitteessa X
XSaatavilla oleva piirre
|Ominaisuus saatavana päivityksellä
*Lisävaruste
oErikoistilauksena
Ominaisuutta ei ole

1) 695F mittakaarella 2 samanaikaista pistettä (korista). Alapuolisen mittalaitteen III sillalla 2 pistettä samanaikaisesti sekä silloilla I ja II 2** mittapistettä.
2) Tracker lisämodulin avulla voidaan mitata ylä- ja alapuolen mittapisteitä samalla kalibroinnilla. Ilman Tracker-laitetta mittalaite pitää kalibroida uudelleen.
3) Mekaanisella mittalaitteella mitatut arvot on syötettävä mittausohjelmaan käsin (Mittausohjelman asentamiseen ja käyttämiseen tarvitaan PC)
**) Silloilla I ja II voidaan mitata 2 mittapistettä samanaikaisesti jos pisteillä on sama leveysmitta vasemmalla ja oikealla puolella.

Autorobotin vahvuudet

Ergonomian edelläkävijä toimialalla

Työskentelyn tehokkuus sopivalla työasennolla

Tuotekehityksessä on huomioitu käyttömukavuus

Laadukkaat laitteet toimivat hyvin ja ovat pitkäkestoisia

Markkinoiden teknisesti edistyneimmät laitteet

Patentit ja tunnustukset kertovat innovoinnista

Ergonominen työskentely mahdollistaa nopeammat ja tehokkaammat työmenetelmät, jotka eivät rasita työntekijää.

Autorobot Finland Oy:n vuosikymmeniä kestänyt kehitystyö on huomattu ja palkittu kansallisilla ja kansainvälisillä palkinnoilla.

Auton oikaisutyön nopeus ja tuotteiden korkea laatu ovat ominaisia kaikille laitteillemme. Tehokas auton alusta- ja korityö lyhentää korjausten läpimenoaikaa.

Uuden sukupolven kauko-ohjattavilla laitteilla toimintoja voidaan ohjata työkohteen läheisyydessä.