Autorobot Finland Oy – Innovaatioilla alan edelläkävijäksi

Kyky tuottaa innovaatioita on ollut Autorobot Oy:n kilpailuetu jo yli 45 vuoden ajan. Yritys on muun muassa tuonut markkinoille monia sellaisia korikorjauksen laiteratkaisuja, joista on myöhemmin tullut alan standardeja ja itsestäänselvyyksiä. Autorobotilla on vahva brändi, johon asiakkaat luottavat ympäri maailmaa.

Jarkko Venäläinen
 

Autorobotin kyky innovaatioihin on vahva merkki alan edelläkävijyydestä. Tätä asemaa ei kuitenkaan ole saatu lahjaksi, vaan se on seurausta kovasta työstä, jota ilman kansainvälisillä markkinoilla ei pärjäisi. Yritys haluaa jatkossakin olla asiakaslähtöisen teknologian edelläkävijä, kehittää asiakasta hyödyttäviä kilpailuetuja ja huolehtia hyvin toimivasta palvelusta.

– Eivät peruslähtökohdat ole muuttuneet miksikään. Jotta voisimme pysyä mukana myös jatkossa, pyrimme jatkuvasti kehittymään. Jatkossa menestyminen vaatii erityisesti kasvavaa investoimista juuri tuotekehitykseen ja uusien innovaatioiden patentoimista, toteaa Autorobotin tekninen johtaja Jarkko Venäläinen. Yrityksen toiminnassa vaikuttavatkin edelleen ne samat arvot, joilta se ponnisti 1969.

Innovaatiot seurausta käytännönläheisestä ongelmanratkaisukyvystä

Autorobotin innovaatiot ovat alusta lähtien syntyneet käytännön tarpeesta ja aidosta halusta auttaa korjaajia ja automekaanikkoja tekemään työtään paremmin. Tämä käytännön tarve on aina pyritty ratkaisemaan juuri korjaamotiloissa ja hyvin käytännönläheisellä ongelmanratkaisulla. Jo yrityksen ensimmäinen prototyyppi kehitettiin helpottamaan juuri omaa käytännön työtä. – Olemme aina menneet lähelle ongelmaa ja tuottaneet erilaisia prototyyppejä käytännön tasolla. Kokeilun ja testauksen kautta olemme selvittäneet, mikä toimii parhaiten, kertoo Venäläinen.

 

– Olemme aina ensimmäisenä tienneet, mitä mekaanikot työssään tarvitsevat, ja yhä tänäkin päivänä meillä ajatellaan kehitystyössä aina erityisesti korjaajan tarpeita ja työn ergonomiaa. Sitä, kuinka korjaamoilla tehtävästä työstä voisi tehdä tehokkaampaa, helpompaa ja taloudellisempaa. Pyrimme lisäämään työn tehokkuutta, joka osaltaan nopeuttaa prosessin läpiviemistä, selventää markkinointipäällikkö Mervi Korhonen.

Jotta menestyviä innovaatioita voitaisiin tuottaa, tulee alan kehittymistä Venäläisen mukaan seurata tarkoin ja asiakkaita kuunnella herkällä korvalla. – Saamme palautetta erityisesti jälleenmyyjiltämme siitä, kuinka asiakkaamme kokevat työmenetelmät. Impulssit tuoteparannuksiin ja uusiin tuotteisiin tulevat siis usein asiakkailta. Näihin asiakastarpeisiin voidaan erityisesti pienemmissä tuotteissa reagoida hyvinkin nopeasti.

Hyvän maineen takana on sitoutunut henkilöstö ja turvalliset tuotteet

Asiakkaat luottavat Autorobotin hyvään maineeseen. – Asiakkaat tulevat ja myös palaavat luoksemme, sillä tuotteemme ratkaisevat heidän tarpeensa ja kestävät vähän liiankin hyvin, naurahtaa Korhonen yrityksen tuotteiden laadun positiivista ongelmaa. Korkea laatu on ensiarvoisen tärkeää, sillä kestävyytensä lisäksi tuotteiden tulee olla myös turvallisia käyttää. Autorobotilla tuotteet suunnitellaan alan standardien mukaisesti, jotta esimerkiksi CE-merkintään vaaditut edellytykset täytettäisiin.

– Autorobot auttaa tekemään työstä turvallisempaa. Tuotantohenkilöstömme sitoutuu työssään ohjeisiin, mikä osaltaan takaa tuotteidemme korkean laadun sekä sen, että myös edelleen tuotteillamme korjaamoilla tehtävä työ on turvallista. Meidän on pysyttävä ajan hermolla aivan samoin kuin aloittaessammekin, ja laadunvarmistusta kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen on tärkeä osa laadunvarmistusprosessia.

Autorobotin palveluksessa työskentelevä henkilöstö onkin motivoitunutta ja sitoutunutta, ja talossa on paljon niin sanottua hiljaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotekehityksessä. Pienestä vaihtuvuudesta kertoo se, että suurin osa työntekijöistä on toiminut yrityksen palveluksessa jo 30 vuotta. – Kyllä voisi sanoa, että Autorobot on mieluinen työpaikka, hymähtää Venäläinen. – Meille tullaan jäädäkseen, ja henkilöstön sitoutuminen ja osaamisen säilyminen talon sisällä ovatkin vahvuuksiamme. Nämä ihmiset ja heidän tietotaitonsa on juuri se henkinen pääoma, joka viime kädessä mahdollistaa myös yrityksen menestymisen!

Menestyksen takana jatkossakin hyvä palvelu ja kyky uusiutumiseen

Ennakolta ei voi koskaan tietää, tuleeko jostain tuotteesta markkinamenestys vai ei, vaikka tiettyjä indikaattoreita yksittäisen tuotteen menestykselle onkin olemassa. Usein uudet tuotteet koeponnistetaan kotimaan markkinoilla, ja jos tuote menestyy Suomessa, menestyy se liki poikkeuksetta myöhemmin myös esimerkiksi Euroopassa. – Itseasiassa tarpeet erilaisille kehittämillemme ratkaisuille ovat samanlaiset lähes joka puolella maailmaa, mutta lopulta tuotteen hintaluokka määrittelee sen, sopiiko jokin ratkaisu tiettyyn maanosan vai ei, tähdentää Venäläinen.

Autorobot mittalaiteosasto

Autorobot on alusta lähtien satsannut tuotetukeen ja hyvään palveluun. Kotimaassa tuki asiakkaille hoituu mutkattomasti omana työnä ja ilman aikaeroja ja välikäsiä. Maailmanlaajuisesti haasteita tuottavat kuitenkin mannertenväliset aikaerot, joten kansainvälisten asiakkaiden tuki on päädytty ratkaisemaan paikallisten jälleenmyyjien avulla. Palvelun korkea laatu ja tyytyväiset asiakkaat ovat tärkeä tekijä menestyksen takana, ja niihin halutaan jatkossakin satsata kilpailuvaltteina.

Autorobotilla on tälläkin hetkellä yli sata kansainvälisesti hyväksyttyä patenttia, joista 90 % liittyy autoalaan. Vanhoilla tuotteilla ei voi kuitenkaan kilpailla loputtomiin, ja tuotekehityksen tärkeä rooli tulee kasvamaan myös jatkossa. Tämänhetkisiä tuotekehitystyön hedelmiä autoalan ulkopuolelta ovat esimerkiksi rantatelakka VeneRoller sekä RollerLaituri, joiden myötä yritys on laajentanut asiakaskuntaansa yrityksistä myös yksityisiin.

– Koska ala kehittyy nopeasti, on jatkossakin tärkeää säilyttää kyky innovaatioihin ja uusiutumiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei kaikkea kannata tehdä itse, sillä Autorobotin oma konekanta ei sekään taivu kaikkeen. Alihankinta tuleekin varmasti jatkossa lisääntymään, ja osaamista ostetaan, mikäli yrityksen sisällä tekeminen ei ole järkevää tai mahdollista. Tuotekehitys pidetään kuitenkin jatkossakin talon sisällä, lupaa Venäläinen.

Autorobotin kehittämiä laiteratkaisuja

Autorobotin kehittämiä laiteratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Oikaisupenkkien ajolevyt auton kiinnityksen nopeuttamiseksi.
 • Auton korin yli kulkeva mittakaari auton sivujen ja ylärakenteiden mittaukseen.
 • 3D-mittatietojen tuottaminen auton alustasta, ylärakenteista, sivuista, etu- ja takaosista, katosta ja helmakoteloista.
 • Autojen universaali kiinnitinjärjestelmä, mikä mahdollistaa saman peruskiinnittimen käytön MB-, BMW- ja pick up -malleissa. Näin saadaan edullinen kokonaisratkaisu.
 • Modulipenkkijärjestelmä, jossa perustason saa hankittua edullisesti. Laitetta voi laajentaa useilla moduleilla kunnes siitä tulee tehokas, vedot ja työnnöt omaava kolmen oikaisupuomin järjestelmä.
 • Keskushydrauliikkarakenteet. Tämä mahdollistaa vedot ja työnnöt sekä portaattomat vetosuunnan muutokset hydrauliikan avulla.
 • Oikaisukäsivarsi (Autorobot IV -malli), jota voidaan keskushydrauliikan avulla käyttää esimerkiksi painallusoikaisuun, kattorakenteiden ylös nostamiseen, auton lattioiden suoraksi painamiseen, ulospainuneiden A, B- ja C-pilareiden työntämiseen autosta sisältäpäin painaen.
 • Alumiiniset oikaisupuomit, jotka tekevät oikaisutyöstä mielekkäämmän, koska alumiinipuomien käsittelypaino on 50% pienempi kuin tavallisissa teräspuomeissa.
 • Elektroninen mittalaite auton alustan ja korin mittaukseen, mikä pohjautuu mekaaniseen auton yli kulkevaan mittakaareen, jossa samat mittasauvat mittaavat nopeasti auton alustan ja kaikki korin ylärakenteet. Ne sopivat sekä mekaaniseen että elektroniseen mittaukseen. Tämän vuoksi ne soveltuvat hyvin myös alan oppilaitoksille.
 • Radio-ohjauksella toimivan Autorobot B20 -oikaisupenkki. Radio-ohjaus tuo työturvallisuutta ja nopeuttaa ja helpottaa laitteen käyttöä.
 • Hydraulisesti pituussuunnassa säädettävän oikaisupenkki B20, jossa esim. auton alustakiinnikkeet saadaan oikealle paikalle eripituisille autoille. Nopeuttaa esim. auton kiinnitykstä.
 • Veto/työntöoikaisumenetelmä B20, jossa samasta kaksitoimisylinteristä saadaan työntö/tuenta vauriopaikan viereen ja oikaisuveto vauriokohtaan. Tämä menetelmä mahdollistaa pahempien vaurioiden oikenemisen ja nopeuttaa oikaisutyötä.
 • Hydraulinen oikaisuyksikkö B20, josta saadaan esim. auton kiinnitykseen lisätuenta. Normaalin auton kiinnityksen lisäksi saadaan lisätuet esim. auton helmakoteloiden päähän tai auton runkorakenteisiin. Lisätuet mahdollistavat vaativat, suurta vetovoimaa tarvitsevat runkorakenteiden oikaisut.
 • Autorobot EzCalipre3D – maailman ensimmäinen mittatanko, joka sisältää 3D-mittaustoiminnon. EzCalipre on elektroninen mittalaite ajoneuvon kori/runko-vaurioiden tarkastukseen sekä korjauksen laadun dokumentointiin. Uutta ja ainutlaatuista tässä mittalaitteessa on sen kyky 2D/3D-mittaukseen lähes kaikissa korjaustyössä esiintyvissä tilanteissa nopeasti ja edullisesti.
 • Pyörillä liikkuva pintaoikaisulaite Autorobot SmartPuller, joka tekee pintapeltien ja koteloiden oikaisusta nopeampaa ja taloudellisempaa. SmartPullerin erikoisuus on sen kyky oikaisuihin koko korin alueella lähes kaikkiin tarvittaviin suuntiin.

Asiakkaamme kertovat

Autorobotin vahvuudet

Ergonomian edelläkävijä toimialalla

Työskentelyn tehokkuus sopivalla työasennolla

Tuotekehityksessä on huomioitu käyttömukavuus

Laadukkaat laitteet toimivat hyvin ja ovat pitkäkestoisia

Markkinoiden teknisesti edistyneimmät laitteet

Patentit ja tunnustukset kertovat innovoinnista

Ergonominen työskentely mahdollistaa nopeammat ja tehokkaammat työmenetelmät, jotka eivät rasita työntekijää.

Autorobot Finland Oy:n vuosikymmeniä kestänyt kehitystyö on huomattu ja palkittu kansallisilla ja kansainvälisillä palkinnoilla.

Auton oikaisutyön nopeus ja tuotteiden korkea laatu ovat ominaisia kaikille laitteillemme. Tehokas auton alusta- ja korityö lyhentää korjausten läpimenoaikaa.

Uuden sukupolven kauko-ohjattavilla laitteilla toimintoja voidaan ohjata työkohteen läheisyydessä.

40+ vuotta kokemusta kori­korjaus­laitteista

70+ eri maahan toimitettu laitteita

100+ patenttia ja tunnustus­pokaalia

4000+ auto­mallin mitta­tieto­kortit