Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Autorobot Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.1.2022. Viimeisin muutos 28.1.2022. Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

1. Rekisterinpitäjä

Autorobot Finland Oy, Yrittäjäntie 23, 70150 Kuopio. Y-tunnus: 2136742-6.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mervi Korhonen, puh. 050 3622 130, [email protected].

3. Rekisterin nimi

Autorobot Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään, tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja Autorobot-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Jos käyttäjä on liittynyt postituslistallemme tai muuten antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, voimme lähettää hänelle sähköistä suoramarkkinointia.

5. Rekisterin tietosisältö

5a. Markkinointirekisteri

Keräämme verkkosivustomme yhteydenottolomakkeiden kautta käyttäjän antamia tietoja, kuten:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot, esim. kilpailuihin tai arvontoihin osallistuessa sosiaalisen median kanavissa tai asiakaspalautteiden yhteydessä

5b. Asiakasrekisteri

Asiakassuhteen syntyessä keräämme yllä mainittujen lisäksi näitä tietoja:

 • Laskutus- ja toimitusosoite
 • Ostoihin liittyvät tiedot
 • Mahdolliset muut asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavat tiedot

5c. Verkkopalveluiden käytöstä saadut tiedot

 • Verkkopalvelun selaustiedot
 • Verkkopalvelun käyttötiedot (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)
 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Evästeet

Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Käytämme kolmansien osapuolien palveluita, esim. rahtiyhtiöiden palveluksia tuotteiden toimituksen yhteydessä tai maksupalveluyrityksiä maksujen välittämiseksi myyjän ja asiakkaan välillä. Luovutamme kolmansien osapuolien käyttöön ainoastaan sellaisia yhteystietoja, jotka ovat välttämättömiä tuotteiden toimituksen tai maksutapahtumien onnistumiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Käyttäjä voi tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Käyttäjä voi milloin tahansa poistua sähköpostilistaltamme ja kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnistamme.

9. Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Kolmansien osapuolien palveluita, jotka keräävät verkkosivustomme käyttäjädataa, ovat muun muassa:

 • Google Analytics 
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Ads

Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.