Autorobot Finland Oy

» Palaa
» Tuotteet ja palvelut » Korin oikaisu » Autorobot B20 » Lis√§varusteet

Autorobot B20 Super

Lisävarusteet

Lis√§varusteet - Autorobot B20 - Korin oikaisu B20-4A Alustan tuenta(jiki)sarja, jolla saadaan hydrauliikan avus≠tuksella kohdistettua auton alustaan lisätuenta niin, että auton vaurion oikeneminen voidaan hallita perinteistä käytäntöä paremmin. Tuentasarjaa voidaan käyttää varmistamaan auton liikkumattomuus alustakiinnikkeissä vaativissa oikaisuissa. Alustan tuenta(jiki)sarja toimii myös helma≠sau≠mattomien ja rungollisten autojen pikakiinni≠tyssarjana yhdessä B20-7 sarjan kanssa. Menetelmää käytetään pienten vaurioiden oikaisuun.
Lis√§varusteet - Autorobot B20 - Korin oikaisu B20-3AH Hydraulisesti toimiva oikaisupöydän takapää, joka jatkaa oikaisupöydän auton pituuden mukaan ja säätää takimmaiset auton alustakiinnikkeet oikealle kohdalle auton pituussuunnassa. Lisäksi sama hydrauliikka toimii oikaisutyössä.
Lis√§varusteet - Autorobot B20 - Korin oikaisu B20-6 Lisäoikaisupuomi 11 t hydrauliikalla ja ketjulla. Lisäpuomia tarvitaan, kun suoristetaan autoa molemmista päistä saman≠aikaisesti tai halutaan oikaista samanaikaisesti auton oikeaa ja vasenta puolta, esim. vastaveto ja itse suoristusveto.
Lis√§varusteet - Autorobot B20 - Korin oikaisu 676B-2 Kahden pisteen tuenta(jiki)sarja. Toimii vaativissa oikaisuissa, joissa tarvitaan pitää paikoillaan auton alustan jokin paikka oikaisutyön aikana. Sarjan toinen tuki on tehty niin vahvaksi, että se toimii korkeus≠tuennan lisäksi vaakasuuntaisissa runko≠rakenteen oikaisuissa. Tuentasarjan ruuveilla voidaan suorittaa myös korkeus≠suun≠taista oikaisua. Alustan tuentaa tarvitaan myös auton kattorakenteitten uusimis≠tehtävissä.
Lis√§varusteet - Autorobot B20 - Korin oikaisu B20-7 Nostin- ja pikakiinnityssarja auton nosturikäyttöön ja pienten vaurioiden oikaisuun. Oikaisukäytössä sarja toimii yhdessä B20-4A sarjan kanssa tai oikaisupuomin tuentalaitteen kanssa.
Lis√§varusteet - Autorobot B20 - Korin oikaisu B20-9 Veto- ja työntösarja toimii oikaisu≠tuennassa, työntöoikaisussa ja ketjuttomassa veto-oikaisu≠tehtävässä. Oikaisukoukku ja tarrain käytössä.
B20-8 liitoshela mahdollistaa toisen vetopuomin käytön B20:n etupäässä. Kaksoisvetoa tarvitaan esim. kun samanaikaisesti vedetään auton vasemman ja oikean puolen runkorakenteita.