Autorobot Finland Oy

» Palaa
» Tuotteet ja palvelut » Auton mittaus » Vertailutaulukko

Mittalaitteiden vertailutaulukko

TOIMINTO MITTALAITE MALLI
Elektroninen Mekaaninen
Calipre
300ELH
EzCalipre
mittaharppi
300C+/695F
3D mittaus (mittapisteessä näkyy pituus-, leveys- ja korkeus-arvot) X * X
Tunteeton ympäristöhäiriöille (ääni, valo, ilmavaihto) X X X
Tarkka ja luotettava yläkorin mittaus X X X
Tarkka ja luotettava alustan mittaus X X X
Yläkorin mittaus ilman lisälaitteita/-moduleja X X X
Samainaikaisia mittauspisteitä (kori + alusta kpl) 2 + 4 2) 1 2 + 6 3)
Nopea siirtyminen auton alustan ja korin mittauksen välillä X X 5) |
Erikoiskorkeiden autojen mittaus - X o
Erikoispitkien autojen mittaus o X o
Ristimitat korista X X |
Valokuvat mittapisteiden tukena X X |
Mittakortit DVD-ROM levyllä 1) X X X
Mittakortit paperisena - - *
Referenssi mittapisteitä mittakortissa (kori + alusta) 30 + 36 30 + 36 30 + 36
Mittakorttien/-tietojen päivittäminen Internetistä X X X
Mittausraporttien tulostaminen ennen/jälkeen korjauksen X X X 4)
Mittapisteen seuranta vedon aikana X - X
Mittalaitteen käyttö nostosarjan/nosturin päällä X X |
Langaton tekniikka (WLAN) X X |
Mittapään asetuksien valinta laitteen käyttöpaneelista X X |
Mittapisteen tallentaminen laitteen käyttöpaneelista X X |
Akun tilantarkkailu ja virta vähissä ilmoitus laitteessa X X |
X Saatavilla oleva piirre
| Ominaisuus saatavana päivityksellä
* Lisävaruste
o Erikoistilauksena
- Ominaisuutta ei ole
1) Mittausohjelma asennettava koneelle ennen käyttöä (ei voi käyttää suoraan DVD levyltä)
2) Elektronisesti 2 mittapistettä sekä mekaanisesti (alustasta) 4** mittapistettä. Jos käytössä III silta (lisävaruste) alustasta 6** mittapistettä.
3) 695F mittakaarella 2 samanaikaista pistettä (korista). Alapuolisen mittalaitteen III sillalla 2 pistettä samanaikaisesti sekä silloilla I ja II 2** mittapistettä.
4) Mekaanisella mittalaitteella mitatut arvot on syötettävä mittausohjelmaan käsin (Mittausohjelman asentamiseen ja käyttämiseen tarvitaan PC)
5) Tracker lisämodulin avulla voidaan mitata ylä- ja alapuolen mittapisteitä samalla kalibroinnilla. Ilman Tracker-laitetta mittalaite pitää kalibroida uudelleen.
**) Silloilla I ja II voidaan mitata 2 mittapistettä samanaikaisesti jos pisteillä on sama leveysmitta vasemmalla ja oikealla puolella.