Autorobot Finland Oy

» Palaa
» Yritys » Laadunvarmistus

Laadunvarmistus

Autorobot Finland Oy alkoi kehittää omaa, koko yrityksen toiminnot kattavaa laatujärjestelmää vuonna 1991. Järjestelmän ulkoinen auditointi ISO9000 standardin mukaisesti tarkastettiin DNV:n toimesta vuonna 1999.

Autorobotin henkilöstö on tärkein osa prosessia. He luovat uusia ratkaisuja toteuttamalla jatkuvan kehityksen periaatetta ja reagoivat välittömästi laatuhäiriöihin. He tarkkailevat jatkuvasti tuotannon laatua, jotta se pysyy korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tarkempi tuotantojärjestelmä takaa paremman laadun. Kaikki Autorobotin valmistamat korinoikaisu- ja mittajärjestelmät koekäytetään, testataan ja kalibroidaan dokumentoidusti ennen niiden toimitusta asiakkaalle.

Uskomme vahvasti, että menestyksemme ja kehityksemme taustalla on asiakaslähtöinen toimintatapamme.

Laadunvarmistus - Autorobot Laadunvarmistus - Autorobot Laadunvarmistus - Autorobot