Autorobot Finland Oy

» Palaa
» Yritys » Tuotekehitys

Tuotekehitys

Autorobot Finland Oy tutkii ja kehittää jatkuvasti uusia työmenetelmiä ja laitteita korikorjaukseen. Yritys on tuonut ensimmäisenä alalle useita uusia laiteratkaisuja, joista monet ovat myöhemmin tulleet yleisesti käyttöön korikorjausalalla.

Tuotekehitys - Autorobot

Autorobotin kehittämiä laiteratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Oikaisupenkkien ajolevyt auton kiinnityksen nopeuttamiseksi.
 • Auton korin yli kulkeva mittakaari auton sivujen ja ylärakenteiden mittaukseen.
 • 3D-mittatietojen tuottaminen auton alustasta, ylärakenteista, sivuista, etu- ja takaosista, katosta ja helmakoteloista.
 • Autojen universaali kiinnitinjärjestelmä, mikä mahdollistaa saman peruskiinnittimen käytön MB-, BMW- ja pick up -malleissa. Näin saadaan edullinen kokonaisratkaisu.
 • Modulipenkkijärjestelmä, jossa perustason saa hankittua edullisesti. Laitetta voi laajentaa useilla moduleilla kunnes siitä tulee tehokas, vedot ja työnnöt omaava kolmen oikaisupuomin järjestelmä.
 • Keskushydrauliikkarakenteet (Autorobot II Super- ja IV- ja B20-mallit). Tämä mahdollistaa vedot ja työnnöt sekä portaattomat vetosuunnan muutokset hydrauliikan avulla.
 • Oikaisukäsivarren (Autorobot IV -malli), jota voidaan keskushydrauliikan avulla käyttää esimerkiksi painallusoikaisuun, kattorakenteiden ylös nostamiseen, auton lattioiden suoraksi painamiseen, ulospainuneiden A, B- ja C-pilareiden työntämiseen autosta sisältäpäin painaen.
 • Alumiiniset oikaisupuomit, jotka tekevät oikaisutyöstä mielekkäämmän, koska alumiinipuomien käsittelypaino on 50% pienempi kuin tavallisissa teräspuomeissa.
 • Elektronisen mittalaitteen auton alustan ja korin mittaukseen, mikä pohjautuu mekaaniseen auton yli kulkevaan mittakaareen, jossa samat mittasauvat mittaavat nopeasti auton alustan ja kaikki korin ylärakenteet. Ne sopivat sekä mekaaniseen että elektroniseen mittaukseen. Tämän vuoksi ne soveltuvat hyvin myös alan oppilaitoksille.
 • Radio-ohjauksella toimivan Autorobot B20 -oikaisupenkin. Radio-ohjaus tuo työturvallisuutta ja nopeuttaa ja helpottaa laitteen käyttöä.
 • Hydraulisesti pituussuunnassa säädettävän oikaisupenkin B20, jossa esim. auton alustakiinnikkeet saadaan oikealle paikalle eripituisille autoille. Nopeuttaa esim. auton kiinnitykstä.
 • Tuotekehitys - Autorobot Veto/työntöoikaisumenetelmä B20, jossa samasta kaksitoimisylinteristä saadaan työntö/tuenta vauriopaikan viereen ja oikaisuveto vauriokohtaan. Tämä menetelmä mahdollistaa pahempien vaurioiden oikenemisen ja nopeuttaa oikaisutyötä.
 • Hydraulinen oikaisuyksikkö, josta saadaan esim. auton kiinnitykseen lisätuenta. Normaalin auton kiinnityksen lisäksi saadaan lisätuet esim. auton helmakoteloiden päähän tai auton runkorakenteisiin. Lisätuet mahdollistavat vaativat, suurta vetovoimaa tarvitsevat runkorakenteiden oikaisut.